صفحات درست نمایش داده نمی‌شوند ؟ از کلید ctrl+f5 استفاده کنید (حافظه مرورگر را پاک کنید)
09303637972 پشتیبانی
0
konkura

کنکورانیوم ، تیم مشاوره تخصصی و پشتیبانی علمی دانش‌آموزان

طرح 1

هزار تومان 175 ماهانه
 • برنامه‌ریزی کامل
 • مشاوره آموزشی
 • مشاوره انگیزشی
 • مهندسی منابع
 • تماس‌های تلفنی
 • ‌آزمون‌های طبقه‌بندی شده
 • چکاپ روزانه
 • 7 روز گارانتی انصراف

طرح 2

هزار تومان 250 ماهانه
 • برنامه‌ریزی کامل
 • مشاوره آموزشی
 • مشاوره انگیزشی
 • مهندسی منابع
 • تماس‌های تلفنی
 • چکاپ روزانه
 • ‌آزمون‌های طبقه‌بندی شده
 • 7 روز گارانتی انصراف

طرح 3

هزار تومان 250 ماهانه
 • برنامه‌ریزی کامل
 • مشاوره آموزشی
 • مشاوره انگیزشی
 • مهندسی منابع
 • تماس‌های تلفنی
 • آزمون‌های طبقه بندی شده
 • چکاپ روزانه
 • 7 روز گارانتی انصراف
پر طرفدار

طرح طلایی

هزار تومان 300 ماهانه
 • برنامه‌ریزی کامل
 • مشاوره آموزشی
 • مشاوره انگیزشی
 • مهندسی منابع
 • تماس‌های تلفنی
 • آزمون‌های طبقه بندی شده
 • چکاپ روزانه
 • 7 روز گارانتی انصراف